CANUT A-3571/2

תאורת קיר מבית אסתילוז הספרדית.

שני פמוטי קיר מחוברים, כשאחת מתכוננת ומאירה אור ישיר ואילו השנייה נותנת אור עקיף.

שני מתגי הפעלה / כיבוי עצמאי.

A-3571
לד:  2x3W (3000 oK / Ang. 13o / >80 CRI /700mA ) 2×180 lumens

A-3572
לד: 1x3W (3000 oK / Ang. 13o / >80 CRI /700mA )1×180 lumens

לד: 1x3W (3000 oK / Ang. 120o / >80 CRI /700mA ) 1×180 lumens

גימורים: שחור/ כסף/ התאמה אישית.

קטגוריה: